chanhdanggiac-logo
Giới thiệu
Chùa Chánh Đẳng Giác
Chùa Chánh Đẳng Giác, ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh