chanhdanggiac-logo
Liên hệ

Contact

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây

Have Questions?

Nếu có thắc mắc:

Emergency? Call Us:

(+84) 901 060 520

Send Us Mail

chuachanhdanggiac@gmail.com

Find the Pagoda

Chùa Chánh Đẳng Giác, ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh